RODO

RODO

Powołaliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Funkcję IOD pełni Mikołaj Sawczyn. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z IOD przez e-mail: iod@imcpoland.pl