Malarnia i Śrutownia

Malarnia i Śrutownia - IMC POLAND

Kabina śrutownicza – obróbka końcowa powierzchni. Zainstalowanie kabiny do ostatecznego oczyszczania śrutowego detali usprawniło proces technologiczny w firmie IMC.
Image

Oczyszczarka śrutowa

Wdrożenie oczyszczarki śrutowej umożliwiło odpowiednią obróbkę detali przygotowującą je do malowania. Wielu klientów stawia wysokie wymagania dotyczące antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni, które wymuszają odpowiednie jej oczyszczenie przed malowaniem. Zakup i instalacja takiej kabiny uniezależniło firmę IMC od kooperantów zewnętrznych w zakresie ostatecznej obróbki powierzchni przed naniesieniem powłok antykorozyjnych, oraz rozszerzyło profil działalności firmy o możliwość realizacji takich usług dla klientów.

Kabina malarska

Zastosowanie kabiny malarskiej, podobnie jak kabiny śrutowniczej, usprawniło proces technologiczny w firmie IMC. Wielu klientów zamawiając swoje wyroby narzuca naniesienie odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych. Aby realizacja takiego zlecenia była możliwa, konieczne jest odpowiednie przygotowania powierzchni do malowania, oraz właściwe naniesienie powłok antykorozyjnych.

Image

Urządzenia pomiarowe używane podczas kontroli powierzchni lakierniczych

• PHYNIX SURFIX – urządzenie pomiarowe z zewnętrzną, wymienną sondą
• DEWCHECK 4 DC7100 – Niezwykle wszechstronne urządzenie do poamiru i rejestracji parametów klimatycznych podczas prac malarskich
• TQC GLOSSMETER GL0010 – Mobilne urządzenie pomiarowe służące do pomiaru połysku na dowolnej płaskiej powierzchni
• TQC VF1999 – Lejek do mierzenia lepkości farb, lakierów i innych płynów
• STEEL SURFACE ROUGHNESS COMPARATOR LD2040 – Przyrząd służący do porównania chropowatość powierzchni stali zgodnie z normami ISO
• DUST TEST KIT SP3200 – Zestaw umożliwia ocenę ilości i wielkości cząstek pyłu na powierzchni przygotowanej do malowania zgodnie z normami ISO

Malarnia i Śrutownia

Urządzenia z tej kategorii