Pakiet socjalny

Pakiet socjalny IMC

W ramach pakietu socjalnego oferujemy:

• Stałą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się firmie
• Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
• Motywacyjny system premii i nagród okolicznościowych • Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji
• Prywatne ubezpieczenie na życie
• Prywatną opiekę medyczną
• Dofinansowanie dla kontynuujących edukacje
• Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji
• Dofinansowanie do wypoczynku letniego lub zimowego dzieci
• Zapomoga dla pracowników mających dzieci niepełnosprawne
• Bezzwrotna pomoc w wypadkach losowych
• Zwrot kosztów dojazdów do miejsca pracy