Prace budowlane związane z przygotowaniem działki pod budowę hali magazynowo-produkcyjnej

Po przeanalizowaniu zebranych ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym wyłowiono następującego wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:
Nazwa i adres oferenta:
FHU MULTI PROJEKT Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 13b, 70-526 Szczecin
Cena netto:
120950,00 PLN (część 1) i 299500,00 PLN (część 2)