Budowa przyłącza kablowego SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn

Po przeanalizowaniu zebranych ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym wyłoniono następującego wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa i adres oferenta: P. H. U. Elektro-Serwis M&G Mariusz Gatak, ul. Nowa 4A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Cena netto: 415 000,00 PLN