Zrobotyzowanie Spawania Hybrydowego

Tytuł projektu : Badania i opracowanie technologii zrobotyzowanego spawania hybrydowego (laser dyskowy + MAG) elementów ram podwozi i wysięgników dźwigów samojezdnych wykonanych ze stali ulepszonych cieplnie o wysokiej granicy plastyczności.

 

I.M.C Poland wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach rozpoczynają wspólny projekt badawczy.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania spawalnosci i opracowana zostanie technologia spawania elementów ram podwozi i wysiegników dźwigów samojezdnych z zastosowaniem zrobotyzowanego systemu spawania hybrydowego. Opracowane zostaną warunki technologiczne wykonywania spoin doczołowych i teowych z wykorzystaniem robota przemysłowego, lasera dyskowego Trumpf 12002 i specjalnej głowicy do spawania hybrydowego. Określony zostanie wpływ parametrów procesu na właściwości spoin. Technologia zostanie opracowana dla elementów wykonanych z nowoczesnych wysokowytrzymałych stali ulepszonych cieplnie typu S960QL. Przeprowadzona zostanie analiza porównawcza jakości złączy wykonanych aktualnie stosowaną metodą (MAG) i metodą HLAW. Porównane zostaną zalety i wady obu badanych technologii w aspekcie technicznym i ekonomicznym.

Współpraca Instytutu Spawalnictwa z firmą I.M.C Poland trwa od początku istnienia firmy i dotyczyła głównie szkolenia personelu spawalniczego na różnych poziomach kwalifikacji. Ponadto istnieje współpraca w zakresie opracowywania instrukcji spawania (WPS) oraz uznawania stosowanych przez firmę I.M.C technologii łukowych potwierdzanych wydaniem odpowiedniego protokołu (WPQR). Współpraca w ramach niniejszego projektu będzie polegała na bieżącej wymianie informacji dotyczących warunków i doświadczeń produkcyjnych, systemu testów i metod kontroli wytwarzanych konstrukcji, wymagań odbiorowych klientów i przepisów normatywnych urzędu dozoru technicznego, co umożliwi ustalenie szczegółowych warunków badań ich bieżącą modyfikację oraz zorientowanie zakresu badań pod przyszłą produkcje przemysłową.


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC