Zakup i instalacja systemu filtrowentylacji w spawalni konstrukcji wielkogabarytowych.

Tytuł projektu : Zakup i instalacja systemu filtrowentylacji w spawalni konstrukcji wielkogabarytowych.

wniosek realizowany jest przy udziale zakładu ubezpieczeń społecznych w ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC