STEEL SURFACE ROUGHNESS COMPARATOR LD2040

Przyrząd służący do porównania chropowatość powierzchni stali zgodnie z norma ISO 8503 części 1 wykonany z wysokiej jakości stali. umozliwia porownanie powierzchni stali po śrutowaniu zgodnie z normą ISO 8503 w klasach drobnych, średnich i grubych. Może być stosowany zgodnie z metodą ASTM D4417, ISO 8503-1 A, ISO 8501-2.


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC