Spawacz TIG, MAG

Główne zadania:

 • Bezwzględnego przestrzegania zaleceń technologicznych dotyczących:
 • Podgrzewanie wstępne
 • Utrzymywanie temperatury międzyściegowej
 • Dobor odpowiedniego drutu spawalniczego
 • Dobor odpowiednich parametrów spawania
 • Układanie spoin o odpowiedniej wielkości, w odpowiedniej kolejności i założoną prędkością
 • Odpowiednie przygotowanie elementu do spawania (usunięcie rdzy, farby, wszelkiego rodzaju nieczystości)
 • Usunięcie wszelkich nieprawidłowości (zbyt duże, grube spoiny montażowe, pęknięte spoiny montażowe)

Wymagania:

 • Znajomość rys. technicznego
 • Kurs spawania ponadpodstawowy 
 • Spawanie spoin doczołowych blach/rura: 
 • ISO 9606-1  141 T BW  FM4  S  s5 D60 HL045 ss nb 
 • ISO 9606-1  135 P BW  FM4 S  s10 PF ss mb

Mile widziane:

 • Uprawnienia na suwnice
 • Uprawnienia na obsługę palników gazowych propanowo tlenowych i acetylenowo tlenowych

Oferujemy:

 • Stałą pracę w młodej firmie dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie-  premiujące posiadane kwalifikacje i zaangażowanie
 • Szeroki, dodatkowy pakiet socjalny.
 • Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji

Więcej o pakiecie socjalnym

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na e-mail praca@imcpoland.pl 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 

Administratorem danych osobowych jest I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Mosiężna 21. Podanie danych osobowych w CV

jest dobrowolne,  lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia  skargi na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 77 RODO,

do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. Za zgodą

kandydatów w okresie 1 roku od złożenia aplikacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora

danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępnianie podmiotom trzecim oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Aplikacje niezawierające klauzuli zgody i aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone.

 


 • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC