Polityka jakości

Firma I.M.C. Engineering uznaje jakość za fundamentalny czynnik zapewnienia satysfakcji klientów, która jest warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju. W oparciu o to została ustanowiona poniższa polityka jakości.

Misja firmy to:

 • kompleksowa, profesjonalna i etyczna obsługa klientów,
 • pomoc i doradztwo techniczne optymalne dla indywidualnych potrzeb,
 • utrzymanie opinii rzetelnego partnera, przy zapewnieniu pełniej zgodności z wymaganiami prawnym oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Cele te realizujemy poprzez:

 • ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy,
 • rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług,
 • zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia procesów w ramach całego systemu,
 • stosowanie nowoczesnego wyposażenia,
 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów w naszej firmie,
 • pozyskiwanie nowych klientów i rynków zbytu,
 • trzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 i ISO 3834.

Cały personel firmy I.M.C. zna i stosuje Politykę Jakości i dokumentację dotyczącą Systemu Zarządzania Jakością. Kierownictwo firmy deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana. Odpowiedzialnym za utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością jest Zarząd, za zrozumienie oraz realizację powyższej Polityki Jakości odpowiada Pełnomocnik wraz z całą załogą .


 • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC