Pakiet socjalny

W ramach pakietu socjalnego oferujemy:

 • Stałą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Motywacyjny system premii i nagród okolicznościowych
 • Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji
 • Prywatne ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie dla kontynuujących edukacje 
 • Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji
 • Dofinansowanie do wypoczynku letniego lub zimowego dzieci
 • Zapomoga dla pracowników mających dzieci niepełnosprawne
 • Bezzwrotna pomoc w wypadkach losowych 
 • Zwrot kosztów dojazdów do miejsca pracy

 • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC