Malarnia i Śrutownia

Kabina śrutownicza – obróbka końcowa powierzchni. Zainstalowanie kabiny do ostatecznego oczyszczania śrutowego detali usprawniło proces technologiczny w firmie IMC. Wdrożenie oczyszczarki śrutowej umożliwiło odpowiednią obróbkę detali przygotowującą je do malowania. Wielu klientów stawia wysokie wymagania dotyczące antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni, które wymuszają odpowiednie jej oczyszczenie przed malowaniem. Zakup i instalacja takiej kabiny uniezależniło firmę IMC od kooperantów zewnętrznych w zakresie ostatecznej obróbki powierzchni przed naniesieniem powłok antykorozyjnych, oraz rozszerzyło profil działalności firmy o możliwość realizacji takich usług dla klientów. Kabina malarska. Zastosowanie kabiny malarskiej, podobnie jak kabiny śrutowniczej, usprawniło proces technologiczny w firmie IMC. Wielu klientów zamawiając swoje wyroby narzuca naniesienie odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych. Aby realizacja takiego zlecenia była możliwa, konieczne jest odpowiednie przygotowania powierzchni do malowania, oraz właściwe naniesienie powłok antykorozyjnych.


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC