LRPO/2.2/1/2013

Numer konkursu : LRPO/2.2/1/2013
Tytuł projektu : Wdrożenie technologii gięcia blach o wysokiej wytrzymałości z zastosowaniem prasy krawędziowej.
Data wpływu wniosku :Numer Wniosku: RPLB.02.02.00-08-004/13-02 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 PRIORYTET II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie Potencjału innowacyjnego”

Działanie RPLB.02.02.00 Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC