Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Tytuł projektu – „Rozwój firmy I.M.C. Engineering Poland przez etap III rozbudowy zakładu w Gorzowie Wlkp. i wdrożenie innowacyjnych teleskopowych ramion spawalniczych.”

Cel projektu – Projekt ma na celu rozwój firmy I.M.C. Engineering Poland poprzez III etap rozbudowy zakładu w Gorzowie Wlkp. i wdrożenie innowacyjnych teleskopowych ramion spawalniczych. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego Wnioskodawcy w Gorzowie Wlkp., polegającą na budowie hali produkcyjnej i hali utrzymania ruchu oraz zakup środków trwałych, tj. elementy niezbędne do skonstruowania teleskopowego ramienia spawalniczego, system wyciągów stanowiskowych z filtrami, suwnica 16T z zasilaniem 72 mb, suwnica 8T z zasilaniem 72 mb, suwnica 5T, stanowiska spawalnicze - 6 kompletów, spawarki - 6 szt., a także zakup systemu do diagnostyki, pomiarów i kalibracji maszyn wraz z oprogramowaniem.

Wartość projektu to: 5 548 038,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  2 029 770,00 zł

 

 


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC