European Funds for the Development of Lubuskie

European Funds for the Development of Lubuskie

Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the Lubuskie Regional Operational Programme for the years 2007-2013.

Tytuł projektu – „Rozwój firmy I.M.C. Engineering Poland przez etap III rozbudowy zakładu w Gorzowie Wlkp. i wdrożenie innowacyjnych teleskopowych ramion spawalniczych.”

Cel projektu – „Projekt ma na rozwój firmy I.M.C. Engineering Poland przez etap III rozbudowy zakładu w Gorzowie Wlkp. i wdrożenie innowacyjnych teleskopowych ramion spawalniczych. Celami szczegółowymi projektu, których osiągnięcie będzie jednoznaczne z osiągnięciem celów Osi Priorytetowej 1 są:

  1. Wdrożenie do prowadzonej działalności własnej koncepcji teleskopowego ramienia spawalniczego, którego rozwój stanowił będzie przedmiot dalszych prac badawczych, w tym prowadzonych we współpracy z regionalnymi jednostkami naukowymi.
  2. Wdrożenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnych produktów i usług. Dystrybucja tych produktów i usług m.in. na regionalny rynek B2B poprawi konkurencyjność odbiorców Wnioskodawcy, dając im możliwość oferowania produktów końcowych, lepiej dopasowanych do potrzeb finalnych odbiorców.
  3. Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnych produktów i usługi.
  4. Wspieranie innowacji w inteligentnej specjalizacji regionu "Innowacyjny przemysł".
  5. Rozwój firmy poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty oraz wzrost wydajności pracy i efektywności kosztowej oraz środowiskowej produkcji.
  6. Bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb klientów, co wpłynie na pozyskanie przez firmę nowych odbiorców, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym (planowane zwiększenie eksportu).
  7. Zwiększenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.
  8. Utworzenie nowych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie.”

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC