Projekty 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2016

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016

    W związku z planowaną realizacją przez I.M.C. Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na prace budowlane w systemie Generalnego Wykonawstwa.

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2016

    W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, o nazwie „Rozwój firmy I.M.C. Engineering Poland przez etap III rozbudowy zakładu w Gorzowie Wlkp. i wdrożenie innowacyjnych teleskopowych ramion spawalniczych.” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę systemu wyciągów stanowisk z filtrami, suwnic oraz stanowisk spawalniczych.


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC