Kontroler jakości konstrukcji spawanych

Główne zadania:

 • Ocena jakości i zgodności ze specyfikacją techniczną i normami wykonanych złączy spawanych
 • Kontrola jakości w toku produkcji.
 • Kontrola konstrukcji spawanych pod względem zgodności z dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną.
 • Wypełnianie dokumentacji technicznej w tym: kart kontrolnych wyrobów i arkuszy pomiarowych
 • Ocena jakości śrutowania oraz lakierowania elementów stalowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne 
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Znajomość zagadnień związanych z metodą spawania 135
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 5817
 • Mile widziane uprawnienia VT, MT
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy;
 • Ukierunkowanie na profesjonalne wsparcie produkcji;
 • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu;
 • Otwartość na wdrażanie nowych pomysłów i nowych rozwiązań;
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie premiujące posiadane kwalifikacje i zaangażowanie,
 • Szeroki pakiet socjalny (w tym prywatną opiekę medyczną, prywatne ubezpieczenie na życie, systemy premiowania, dodatek za dojazd do pracy),
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i ustalanie własnej ścieżki kariery,
 • Możliwości szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
 • Możliwość pracy przy  projektach międzynarodowych
 • Pracę opartą na systemie zadaniowym.

          Więcej o pakiecie socjalnymProsimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 

Administratorem danych osobowych jest I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Mosiężna 21. Podanie danych osobowych w CV

jest dobrowolne,  lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia  skargi na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 77 RODO,

do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. Za zgodą

kandydatów w okresie 1 roku od złożenia aplikacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora

danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępnianie podmiotom trzecim oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Aplikacje niezawierające klauzuli zgody i aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone.

 


 • Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC